Andersson Chemtec Consulting AB

Andersson Chemtec Consulting AB bildades 2011 av Staffan Andersson. Vi erbjuder spetskompetens inom följande områden för kemi-, raffinaderi-, och energibranschen:

  • Konseptutveckling och schemagranskning
  • Processäkerhet och Hazop/säkerhetsstudier
  • Driftförberedelser och uppstart
  • Drift och driftsäkerhet
  • Driftinstruktioner och avställning