Om Chemtec Consulting

Andersson Chemtec Consulting har mer än 30 års erfarenhet inom bl a följande typ av anläggningar:

 • Petrokemi (speciellt steam crackers, propane dehy, methanol)
 • Hjälpsystem (Utilities)
 • Luftgas separering
 • Biomassa förgasning
 • Syngas-till-metan

Kompetenser

 • Medlem i IPS (Intressentföreningen för processäkerhet)
 • Erfarenhet som föreståndare för brandfarlig vara
 • SSG Entre grundkurs och diverse påbyggnadskurser för olika branscher/företag
 • Utbildning för föreståndare för hantering av brandfarlig vara (IPS)
 • ATEX – utbildning
 • ESA/ELSA elsäkerhetsutbildning
 • Heta arbeten (Brandskyddsföreningen)